Carta de serveis

Addicionalment al conjunt d’indicadors i mètodes de mesura de la qualitat del servei que tenim implantats, es detallen a continuació una sèrie de compromisos que l’empresa adquireix amb els seus clients i que considerem fonamentals per a la consecució del nostre objectiu principal, que és oferir un servei de transport de viatgers amb els màxims nivells de qualitat possibles.

1. DISPONIBILITAT DE VEHICLES ADAPTATS.

Així mateix, a través de l’opció “Línies” d’aquesta pàgina informem dels horaris disponibles, especifiquem si estan adaptades per a clients amb mobilitat reduïda i, en el cas d’adaptació parcial, indiquem el telèfon de contacte on es pot confirmar la disponibilitat horària.

2. INFORMACIÓ A TRAVÉS D’INTERNET.

Igualment, a través d’aquesta pàgina garantim la disponibilitat de les següents informacions actualitzades:

· Horaris (en el seu cas freqüències) i parades del recorregut de totes les línies.

· Alteracions del servei en situació anormal programada (degudes a obres, esdeveniments, etc.).

· Drets i deures a l’autobús, incloent l’edat a partir de la qual es paga i d’altres informacions rellevants per al passatger.

Així mateix, a través de l’opció "Contacte" de l’esmentada pàgina, els clients poden transmetre’ns suggeriments, queixes i reclamacions, als quals donem resposta en un termini no superior a 30 dies naturals.

3. POLÍTICA SOBRE RETARDS.

Davant de queixes o reclamacions relatives a possibles retards, realitzem les comprovacions oportunes per determinar si es deuen a circumstàncies del trànsit alienes a la nostra voluntat, o no; per tal de donar les oportunes explicacions i, en el seu cas, demanar disculpes al client.

4. ADQUISICIÓ DE TÍTOLS.

Per l’adquisició del bitllet senzill a dalt del vehicle únicament s’admet el pagament en efectiu. El conductor només està obligat a admetre bitllets de fins a 20 €.

Per a l’adquisició de títols de transport a les taquilles s’admet el pagament en efectiu (el taquiller només està obligat a admetre el bitllet d’import immediatament superior al de la compra) i el pagament amb targeta bancària (amb les targetes indicades a la taquilla i sempre que el dispositiu electrònic pugui autoritzar l’operació).

5. SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.

Disposem d’un sistema de gestió mediambiental, per a l’activitat de transport de viatgers per carretera, certificat d’acord amb la norma ISO 14001.