FAQ

A continuació trobaràs la resposta a les consultes més habituals que rebem. Per qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres.

Lloret

Omple amb les teves dades el formulari de contacte, truca al 902 13 00 14 o envia un correu electrònic a info@sagales.com. També pots dirigir-te directament a l'apartat web de les nostres oficines i contactar-hi.

Per a queixes i reclamacions, posem a disposició dels nostres usuaris el telèfon gratuït 900 13 00 14.

Contacta amb nosaltres a través del formulari web, truca al 902 13 00 14 o envia un correu electrònic a mk@sagales.com. També pots dirigir-te a l'apartat web de les nostres oficines i contactar directament amb l'oficina corresponent del teu trajecte. Nosaltres ens encarreguem de revisar el vehicle en finalitzar cada servei. Si trobem l'objecte perdut, l'identifiquem i el conservem durant 2 mesos perquè passis a recollir-lo. Si es tracta de menjar fresc, es llençarà al dia següent. En cas que siguin elements que permetin identificar el propietari, intentem localitzar-lo. La documentació es lliurarà a una dependència pública al cap de cinc dies si ningú no l'ha reclamat.  

Si, la majoria de la nostra flota està adaptada. Truqui prèviament al 902 13 00 14 per a confirmar disponibilitat.

Les bicicletes es poden transportar gratuïtament en els serveis públics regulars. Només s'accepta una bicicleta per usuari. Ha d’estar en un bon estat de neteja. Per aquest motiu, es recomana que vagin embalades i han d’anar a la bodega de l’autobús, excepte en el cas de bicicletes plegables. Aquestes es poden transportar fora, sempre que es tracti d’un vehicle que admeti viatgers dempeus i que les dimensions de la bicicleta un cop plegada no superin les previstes per als equipatges de mà (100 x 60 x 25 cm). 

El nombre de bicicletes que pot portar l'autobús com a màxim és de 5 unitats a la bodega i 2 en els espais reservats per als viatgers dempeus, sense ocupar mai els espais de les persones amb mobilitat reduïda. Cada vehicle, però, està condicionat per l’espai disponible. L’empresa titular del servei pot limitar-ne l’accés, després de valorar-ne la seguretat o la conservació, entre d’altres. 

El passatger que transporti una bicicleta a bord és responsable dels danys que aquesta pugui ocasionar a altres usuaris, equipatges i al mateix vehicle.
 

El passatger serà l'únic responsable dels embalums de mà que porti i, en conseqüència, responsable dels danys que aquests puguin patir mentre es trobin a bord del vehicle. A tals efectes, s'entendrà per embalums: l'equipatge demà, motxilles, bosses, mòbils, tauletes, portàtils, MP3, i altres objectes que el passatger porti dins de l'autobús. L'empresa de transport no es fa responsable de la deterioració dels objectes que es trobin a bord o altres objectes no confiats a la seva custodia.

L’ús de la mascareta no és obligatori en el transport públic, però es recomana portar-la quan es tinguin símptomes compatibles amb la covid-19 o altres malalties respiratòries.

Es pot viatjar amb gossos pigall i amb animals domèstics (es consideren animals domèstics gossos, gats i fures) de fins a 10 kg dins dels elements de transport homologats per a aquest ús, amb unes mides màximes de 60 x 35 x 35 cm. Les persones responsables dels animals de companyia que puguin accedir al vehicle han de garantir que l'animal tingui les condicions higienicosanitàries correctes.

El viatger té dret a transportar gratuïtament equipatge, sempre que en la seva totalitat, no superi les mides màximes permeses (100x60x25 cm). En cas que el total de l’equipatge superi aquestes mides, s’haurà d’abonar una tarifa equivalent al bitllet ordinari per cada paquet addicional. El nombre de paquets estarà condicionat a la disponibilitat d’espai al maleter.

Els menors de 4 anys que no disposin de bitllet, únicament podran transportar gratuïtament equipatge de mà. En el cas que disposin d’altre equipatge, s’haurà d’abonar una tarifa equivalent al  bitllet ordinari per cada paquet.

S'entén per equipatge de mà tot petit objecte destinat a l'abric, adorn o ús personal que un viatger porti amb ell durant el viatge a bord de l'habitacle del vehicle.

En cap cas es poden admetre objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries o que puguin malmetre la resta d’equipatge.

Els patinets es poden transportar gratuïtament en els serveis públics regulars. Només s'accepta un patinet per usuari. Ha d’estar en un bon estat de neteja. 

Els patinets han d’anar a la bodega de l’autobús. Aquestes es poden transportar fora, sempre que es tracti d’un vehicle que admeti viatgers dempeus i que les dimensions del patinet una vegada plegat no superin les mides previstes per als equipatges de mà (100 x 60 x 25 cm). L’empresa titular del servei pot limitar-ne l’accés, després de valorar-ne la seguretat o la conservació, entre d’altres. 

El passatger que transporti un patinet a bord és responsable dels danys que aquesta pugui ocasionar a altres usuaris, equipatges i al mateix vehicle.

No està permès accedir als autobusos amb patinet o monocicle elèctric (tampoc si està plegat). L’incompliment d’aquesta mesura pot comportar la imposició de sancions de 200€.

NECESSITES SABER ALGUNA COSA MÉS?

Pots contactar amb nosaltres trucant al 972 36 40 72, per correu electrònic lloretbus@sagales.com o mitjançant aquest formulari.